Hur ska lärarutbildningen kunna forma mig till den läraren jag vill bli?

Jag är så trött på Malmö högskola och lärarutbildningen. Alltid är där något som inte fungerar som det borde eller som man känner att man borde klaga på. Men det har blivit så mycket, att man inte längre orkar lägga ner någon kraft på det. Utbildningen är så dålig och nivån är väldigt låg. Mycket av det vi gör, kommer vi inte ens ha någon användning för i praktiken. Dessutom är jag ledig mer än vad jag är i skolan, allting går såå långsamt.. Jag vill så gärna arbeta med barn och hjälpa dem att bli starka individer i samhället. Jag trivs med barn och kommer bra överens med det flesta, men som lärare räcker det inte att "bara" komma bra överens. Det krävs så mycket mer. Hur ska denna utbildning kunna forma mig till den läraren jag vill bli? Är det ens möjligt? Hur lär jag ut på bästa sätt för att nå alla olika individer? För det är något som vi ständigt hör i skolan - man måste tillgodose alla elever och anpassa undervisningen efter alla elevers olika förutsättningar och behov. Ja, det är så viktigt! - MEN HUR gör man det? Hur bemöter man en elev som har så dåligt självfötroende att hon/han inte tror på sig själv, eller hur bemöter man elever som har så jobbiga hemförhållanden att de tar ut sina känslor i skolan, eller hur bemöter man elever som har svårigheter med motoriken eller har någon diagnos? Eller hur handskas man med en elev som faktiskt inte vill vara i skolan? Hur ska jag som lärare lyckas att nå ut till alla olika elever utan att få någon kunskap om det? Det är här utbildningen brister för mig.
 
Jag oroar mig inför den dagen då jag faktiskt står där och ska ha en egen klass. Hur går man tillväga? Hur ska man kunna vara en engagerad lärare och uppmärksamma alla elever, samtidigt som man ska lära sig allt från grunden eftersom man inte gjorde det på utbildningen? Vi gör mycket saker i skolan, men väldigt lite som man faktiskt kan använda i praktiken. Frågan HUR ekar i mitt huvud. Hur ska jag klara det? Hur ska jag göra? Hur gör andra för att hinna med allt?
 
Att utbildningen är så slapp och dålig kommer inte hjälpa lärarnas status, snarare tvärtom. Jag vet många som hade blivit fantastiska lärare, men som hoppat av utbildningen och valt en annan inriktning på grund av lärarutbildningen. Man måste verkligen vilja detta för att orka genomföra det. Man blir rätt omotiverad och gör bara de momenten man måste genomföra. Enligt mig, och många andra, skulle man behöva reformera utbildningen något enormt. Allt måste bli mer effektivt och professionellt, kraven måste höjas och lärarna måste bli bättre och mer engagerade. Innehållet måste gås igenom - vad har man nytta av i praktiken? Vilka egenskaper behöver lärare utveckla? Det vi kommer att behöva mest när vi är färdigutbildade, det har vi minst av. Pedagogik, didaktik, barnpsykologi är bara några av sakerna som jag känner att jag inte får något av. Enligt mig är dessa de viktigaste sakerna som borde ha störst del i utbildningen, för ämneskunskaper kan man alltid få under arbetets gång senare. Lärarna på högskolan måste inspirera oss studenter så att vi blir så bra lärare som möjligt efter utbildningen. Som det är idag, så blir man tyvärr inte ett dugg inspirerad.
 
För att höja lärarnas samhällsstatus krävs det en reformering av utbildningen, men självklart även höja lönerna så att fler faktiskt kan tänka sig att bli lärare. Kraven måste höjas. Barnen i skolan är vår framtid. Skolan måste bli bättre på många olika sätt. Enligt mig måste man börja med lärarutbildningen. Hur ska man annars bli en bra lärare?
 
my life. | |
#1 - - Anonym:

Ta det som det kommer när du väl står där framme för första gången själv så har du din praktik som erfarenhet och du kommer veta hur du ska lära ut och hur barnen lär sig bäst när du lär känna dem som individer, good luck Bell!

#2 - - Felix W:

Tyvärr ett erkänt scenario.

-Samhället skriker efter behöriga lärare.
-Staten/skolorna sänker kraven på utbildningen så fler ska bli antagna och på så sätt bli behöriga.
-Utbildningen tappar status.
-Färre vill söka.
-Kraven sänks ytterligare...

... Och den negativa spiralen är igång.

Om inte en lärarexamen värdesätts kunskapsmässigt kommer den enbart utmynna i ett tryckt papper utan betydelse. Därutöver har yrkesrollens status förlorats till största del med individualism som pedagogisk kärna (mitt antagande). Om eleverna ska vara skolans ramar och inte tvärtom, då är hierarkin omkastad.

Problemet är politisk reformsukt där reform efter reform efter reform genomförts så att skol- och utbildningsministrarna känner att de fått göra avtramp i samhället. En ny reform har ofta kommit innan tillräcklig tid har gått för att evaluera föregångaren. Kvalitéer inom utbildningen har förkastats till förmån för den nya "genomslagsreformen", men när kontenta blir verklighet så har vi bara tagit ännu ett steg tillbaka.

Du får helt enkelt genomlida utbildningen och genomföra diverse meningslösa moment, för så vill staten ha det. Därutöver ta lärdom av de äldre och erfarna, och lyckligtvis behöver just du inte klättra speciellt högt upp på släktträdet innan dessa kompetenser finns.

Kämpa hårt och bistå vår framtid! :)

#3 - - Sara :

fantastiskt bra skrivet Isabel!!
Jag är säker på att du kommer bli en bra lärare ändå. Din inställning kommer ta dig långt, men jag förstår också din frustration. Läser man 4 år på högskola vill man få verktygen som behövs i yrkeslivet.
Jag läster till lärare på Södertörns högskola i Stockholm och där är de tvärt om. Tycker de mesta är saker jag kommer få användning av på olika sätt när jag är färdigutbildad och vi är i skolan nästan varje dag. Det borde finnas krav på alla lärarutbildningar att de ska jobba på samma sätt och med samma mål!

Lycka till med din utbildning!

#4 - - MADDISENJ.SE:

Men åh tusen tack!!

Vilket bra inlägg du har skrivit, det är ju sanslöst att det får gå till på det sätt som du beskriver. Vart är utbildningarna idag på väg? Tror tyvärr inte dett är den enda utbildningen där eleverna upplever att de inte får ut det man kan förvänta sig av en högskole/universitetsutbildning idag..

Svar: Tack själv! Ja det kan man undra.. Det är hemskt att det är så..
Isabel Nigård

#5 - - Anonym:

Felix W du har satt ord på precis så jag känner kring denna fråga! Håller med dig till 100%!

#6 - - Johan Kant:

Hej Isabel,
Det är sorgligt att du tar studielån på kanske 300 tusen (om du nu gör det) för att få ett papper på att du är behörig lärare men där du känner att du saknar en hel del verktyg för att klara av "verkligheten".

Du påtalar att man kanske måste reformera lärarutbildningen. Dessvärre har detta gjorts många gånger på grund av dålig kvalitet. Tyvärr är det så illa att de personer som skötte den redan dåliga lärarutbildningen är de som fått ta hand om den "nya lärarutbildningen" - reform efter reform. Nytt förtroende och nya riktlinjer. Nytt misslyckande! Beslut i riksdagen att vi i svensk skola ska ha betyg - betygsmotstånd basuneras ut på lärarutbildningen. Demokratiskt? Nop!

Jag har skrivit mycket på min blogg om lärarutbildningen och erbjuder dig och dina läsare att läsa. Mitt tips till dig och andra är att läsa några fantastiska böcker:
Per Linell: Människans språk - svår bok men oerhört nyttig för att förstå hur vårt språk påverkar vårt tänkande och hur vi lär oss. Borde egentligen vara obligatorisk litteratur för alla lärare.
Ference Marton mfl: Inlärning och omvärldsuppfattning - en bibel när det gäller inlärning. Oerhört bra och borde vara grundbok i all lärarutbildning.
Per Måhl: Vad krävs nu - en lättläst och mycket bra bok som handlar om vad som krävs av dig som lärare.

Vill du ha en bonusbok kan jag tipsa om min egen bok Yrke: Lärare som handlar om läraryrket och går rakt in i klassrummet. Det är alltså en bok som handlar om hur jag själv ser på läraryrket och mina erfarenheter. Vad man behöver göra. Den är konkret och kan säkert öppna för tankar och tips.

Hoppas du får lite energi // Johan

#7 - - Mimmi:

Fortsätt kämpa! :-D
https://newschoolbloggen.wordpress.com/2015/09/24/lararutbildningen/

Svar: Tack, det ska jag verkligen göra! Bara att kämpa på hehe :) kram!
Isabel Nigård

#8 - - Pär Engström:

Intressanta iaktagelser av en lärarutbildning.

Intressant också att en av kommentatorerna, Sara, är positiv till sin lärarutbildning. Vad gör Södertörn som inte Malmö högskola gör? Eller finns det missnöjda studenter också på Södetörns högskola och nöjda studenter på Malmö Högskola?

Efter att ha läst Johan Kants blogg under fyra år har jag blivit varse en rätt omfattande kritik mot utbildningen. Om det är så att utbildningen anses sakna kontakt med verkligheten kan ju en lösning vara att förlägga utbildningen i verkligheten, dvs. på en skola. Nu har lärarutbilndingen endast krav på sig att anornda 30 hp VFU, dvs. en termins VFU.
Om en student läser till gymnasielärare i svenska och samhällskunskap innebär detta fem och ett halvt år studier varav endast ett halvår är VFU.

En annan lösning är att göra som i Finland, inrätta särskilda övningsskolor, där VFU-handledare (LUV) är anställd av högskolan/universitet. Just nu pågår en försöksverksamhet i Sverige med övningsskolor, dock en "light" version av den finska modellen.

Att kraven anses vara låga är kanske det enklaste att åtgärda. T.ex. kan en åtgärd vara att ämneskurser samläses med andra utbildningar. Ungefär som det var "förr" i ämneslärarutbildningen, där studenten under några år läste ämnen för sig ihop med studenter som inte skulle bli lärare. Nackdelen med denna organisation är dock att den kan upplevas verklighetsfrånvänd eftersom det är i skolan som dessa ämneskunskaper ska användas - eftersom det är blandade studenter, t.ex. kan en student läsa samhällskunskap delar av samhällskunskap, t.ex. statsvedtenskap, för att bli utredare, journalist, politiker, lärare etc. - vitt skilda yrken - kan det specifika med läraryrket komma i skymundan. Läs här gärna Johan Kants bok eller andra lärarskildringar.

Det är allmänt känt att det sker många avhopp från lärarutbildningen under det första året. Här behövs mer kunskaper om varför studenter hoppar av, t.ex. tycks det som om den första VFU-perioden kan vara en sådan faktor som gör att studenter får nya erfarenheter och andra tankar kring läraryrket än vad de hade när de började utbildningen. Internationell forskning pekar på detta.
I andra fall kan det vara att studenter inte blir godkända på kurser, detta trots att andra studenter kan uppleva krav en som låga.

Men som sagt, är det någon skillnad på utbildningen i Malmö och Södertörn? Eller andra av de 27 lärosäten som bedriver någon form av lärarutbildning i Sverige? Vilken variation finns det här? Vilken betydelse har det om det är stora universitet eller mindre högskolor som anordnar denna utbildning? etc.

Alla lärararutbildningar har samma krav på sig, t.ex, nationella mål - 23 stycken på ämnelärarutbilldningen. Alla lärarutbildningar grankas av UHÄ (tidigare HSV).

Alla högre utbilndingar i Sverige ska ha utvärderingssystem, studentinflytande etc. Dvs. om en student är missnöjd med en kurs ska studenten anonymt kunna ge sina synpunkter på kursen. Har du försökt att inifrån påverka utbildningen? Vad anser dina medstudenter - tillsammans kanske ni kan påvera utbildningen!


#9 - - Madde / ★ Livet som mamma, lärare och doula ★:

Som utbildad lärare f-9 anser jag att den bästa kunskapen fick jag inte från högskolan utan den kom ifrån arbetet. Jag rekommenderar alla att försöka jobba lite extra när man pluggar, sånt är jättebra inför det kommande yrket och ger kunskap som lärarprogrammet inte kan ge ut. Den didaktiska biten togs ju bort ur lärarprogrammen när allt skulle bli vetenskapligt, vilket är helt galet egentligen.

#10 - - Jacob Möllstam:

Hej Isabel.
Tack för intressanta reflektioner.

Jag är i en situation där jag kommit ett par år in i läraryrket efter examen från lärarutbildningen. (Snart sex år.) Känner igen mig i dina beskrivningar. Så tänkte jag i början av min lärarutbildning också. Insåg att jag behövde ta stort eget ansvar för att få ut det jag ville.
Två konkreta tips på hur du kan få ut mer av din studietid:
- Gå med i facket och engagera dig i deras studentverksamhet. Det är gratis och ger många ovärderliga kunskaper om hur yrket fungerar i praktiken.
- Gå med i twitter och börja följ lärare. Det är en jättebra källa till professionell utveckling som student men också sedan när du tagit examen.

Lycka till!
//Jacob

Upp